Meno*
Priezvisko*
Trvalý pobyt (Mesto)
Prechodný pobyt (Mesto)
Vek
Výška (cm)
Konfekčná veľkosť
Jazykové schopnosti
Telefón
E-mail
Prípadné promotion skúsenosti
Vaša Fotografia #1
Vaša Fotografia #2
Vaša Fotografia #3
Vaša Fotografia #4
Vaša Fotografia #5

 

Záujemca odoslaním tohto formulára súhlasí so spracovaním osobných údajov prevádzkovateľom portálu www.promoterky.sk podľa zák. č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 12zákona č. 40/1964 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.